Må bättre med stora fönster

Stora fönsterpartier med generöst insläpp av dagsljus ökar människors välbefinnande. Dagsljuset har nämligen direkt påverkan på sömn, dygnsrytm, humör, välbefinnande och vår förmåga att hantera stress.

HÄLSA Eftersom vi i nordligt belägna Sverige vistas utomhus endast en liten del av dagen är ljustillgången inomhus av stor betydelse. Stora fönsterpartier som ger generösa mängder dagsljus är viktigt för hälsan och välbefinnandet. Det visar Folkhälsomyndighetens rapport ”Ljus och hälsa” som är en sammanställning av vetenskaplig litteratur gällande ljus, särskilt dagsljus inomhus, och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.

  • Att vistas i uterummet där dagsljuset flödar är som ett slags återhämtning. Man blir piggare och får mer energi genom att vistas där, gränsen mellan inne och ute suddas ut. Vi valde stora fönster för att ta tillvara dagsljuset och för att öppna upp och komma närmare naturen, säger Agnetha Dagman.

Utblicken viktig

Dagmans, som byggt ett uterum med milsvid utsikt över Vättern, menar att det ljusa rummet är en plats för avkoppling, en stilla plats för ro men också en plats att umgås med vänner och många goda måltider under tak. Rummet förlänger även utesäsongen under såväl vår som höst.

Men det viktigaste för familjen var ändå utsikten från sitt uterum.

  • Det var viktigt för oss att ha en obruten utblick över Vättern och naturen.

Just möjlighet till utblick, speciellt mot vatten och vegetation, minskar stress och ökar samhörigheten med naturen vilket i sin tur ökar vårt välmående, fastslår studien. Det har alltså stor betydelse hur vi utformar vår boendemiljö avseende dagsljusexponering, fönster och utblick.

Möjlighet till utblick, speciellt mot vatten och vegetation, minskar stress och ökar samhörigheten med naturen vilket i sin tur ökar vårt välmående.

 

Fristående uterum

Christofer Harbrecht och hans familj valde att bygga ett fristående uterum, ett orangeri, med vikbara fönsterpartier från golv till tak.

  • Vi valde ett friliggande uterum med generösa fönster för att på så vis släppa in så mycket dagsljus som möjligt. Vi vill också att vårt uterum ska kännas och upplevas som en naturlig del av trädgården.

Vårt rum är som en fristad, en oas där vi upplever omgivningen i form av dagsljus, stjärnfall, frisk luft och varierande väderlek i symbios med Moder Jords dagsform,” säger Christofer Harbrecht vars vikparti levererats av Vikpartier.se

 

Forskning visar att hälsan i flera avseenden gynnas av god tillgång till dagsljus. Dagsljusets speciella kvalitet gör att människor skattar dagsljus som bättre än jämförbara elektriska alternativ. Elektriskt ljus kan inte ersätta dagsljus eftersom ljuskvaliteten är sämre, ljuset är statiskt och kan ibland ge flimmer.

En lampa kan inte heller ge oss information om väder och tidsuppfattning som utblick genom fönster gör.

  • Vårt rum är som en fristad, en oas där vi upplever omgivningen i form av dagsljus, stjärnfall, frisk luft och varierande väderlek i symbios med Moder Jords dagsform, berättar Christofer Harbrecht.

Dagmans vill också ha ut mesta möjliga av sitt uterum och bli ett med naturen.

  • Om vi hade byggt en uteplats idag, så hade vi valt att kunna öppna upp med vikpartier i olika väderstreck, för att kunna anpassa efter vind och solljus, årstid och väderlek. Idag har vi bara öppning på en sida.

Agnetha Dagmans familj byggde ett uterum med stora skjutpartier som ger generöst ljusinsläpp och en milsvid obruten utblick över Vättern.

Kombinera ljuskällor

På våra breddgrader är årstidsskillnaderna i ljusintag stora. En god tillgång till dagsljus ger bättre möjlighet för oss att reglera dygnsrytmen vilket också får positiva effekter på sömnen. Men under det mörka vinterhalvåret har vi trots allt inte möjlighet att få mer dagsljus än vad naturen bjuder, oavsett fönsterstorlekar och vikpartier.

Men livet i uterummet går alldeles utmärkt att kombinera mellan dagsljus och andra ljuskällor menar Agnetha Dagman.

  • Vi känner att vi tar tillvara det vackra solljuset när det bjuds oss och kompletterar sedan med stearinljus och elektrisk belysning för olika behov och sinnesstämningar.

 

 

Text: Mickan Thor, journalist och författare

Posted in Okategoriserade.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *