Teknisk guide – Mått & Utförande

Mått & utförande för vikpartier

Karmyttermått  är som det låter, karmens yttermått! förkortas KYM. Som standard drar vi av 20mm på både bredd och höjdmått utav hålmåttet i väggen där partiet ska monteras. Exempel: hålmått i väggen är 3000x2100mm. då blir KYM 2980x2080mm. Maxbredd per båge är 1200mmMått & utförande för skjutpartier


2-delad

Finns som höger skjutbar båge och vänster skjutbar båge (bilden visar höger skjutbar båge)

Maxmått BxH: 5900x2700mm

Minmått BxH: 1500x1500mm


4-delad mötes

Mittenbågarna skjuts åt var sitt håll

Maxmått BxH: 5900x2700mm

Minmått BxH: 2700x1500mm